slideshow_photo_03.jpg

Get Adobe Flash player

Choose your country :

"Europe's energy independence and security of supply starts with solar."
Name
Subscribe to our newsletter
Receive all the latest news in your mailbox.

Svensk solenergi

 

Kontakt

Energikontoren Sverige(ES)

Josep Termens, projektledare

(Hållbar utveckling Väst, medlem av ES)

Hugo Grauers gata 5B
411 33 Göteborg
Tel: +46 (0)31 38 914 81
E-mail: josep.termens@hallbarutvecklingvast.se
Website: www.solardays.se

Välkommen!

European Solar Days (Solenergidagarna) är en kampanj för att öka kunskapen och intresset för solenergi, både vad gäller solvärme och solel. Totalt deltar över 20 länder i kampanjen och Sverige är ett av dem.

Under kampanjen, som I Sverige äger rum under 1-31 maj 2014, kommer tusentals aktiviteter att pågå runt om i Europa. Alla syftar till samma sak, att öka intresset för solenergi – denna rena, oändliga energikälla!

I Sverige driver Energikontoren Sverige(ES) kampanjen. 13 regionala energikontor samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna och även andra organisationer som vill vara med i insatsen. De arrangerar lokala aktiviteter såsom mässor, föreläsningar, seminarier, studiebesök, tävlingar, öppet hus, med mera. Vissa aktiviteter sker i samarbete med Svenska Solenergiföreningenoch lokala solenergiföretag. Projektet får stöd av Energimyndigheten. Mer än 120 aktiviteter runt om i hela Sverige förväntas under årets kampanj!

Här hittar du den Svenska sidan: www.solardays.se.